Norway Summit er en årlig konferanse som hadde oppstart i 2016 og er en del av Norway Chess konseptet. 

Gjennom Norway Chess er det etablert et nettverk i verdensklasse for kunnskapsdeling. Under den internasjonale sjakkturneringen skaper Norway Summit en arena hvor verdensledende eksperter, politikere, tenkere, innovatører, investorer, premissleverandører og beslutningstakere møtes for å dele og utveksle kunnskap.

Norway Summit er en konferanse av betydelig karakter for de som er engasjert i krysningen mellom teknologi, økonomi og samfunn. Norway Summit er en brobygger mellom ulike innovasjons-miljø i verden.

De tematiske hovedpilarene til Norway Summit er fremtidens teknologi, økonomi og bærekraft. Temaene foregående år har vært:

2016: Sustainable innovation economy, accelerating business diversity.
2017: Leading into the unknown: transformative technologies and their radical impact on business and society.
2018: The future of intelligence, the impact of artificial intelligence.
2019: The Summit of the Minds: Radical technologies’ impact on business and economy
2020: Green Economy – how new technology can accelerate the global goals

For mer informasjon se hjemmesiden til Norway Summit