Norway Summit er en årlig konferanse som hadde oppstart i 2016 og er en del av Norway Chess konseptet. De tematiske hovedpilarene til Norway Summit er fremtidens teknologi, økonomi og bærekraft.

Norway Summit er en tverrfaglig konferanse. Deltakerne våre får delta i dialog med foredragsholderne våre og samhandle på en unik måte.

Gjennom Norway Chess er det etablert et nettverk i verdensklasse for kunnskapsdeling. Under den internasjonale sjakkturneringen skaper Norway Summit en arena hvor verdensledende eksperter, politikere, tenkere, innovatører, investorer, premissleverandører og beslutningstakere møtes for å dele og utveksle kunnskap.

Endringer i samfunnet skjer i høyt tempo, og Norway Summit tar sikte på å være en del av å sikre at Norge har mye å tilby til vår verden og å bygge et internasjonalt konkurransedyktig innovasjonsmiljø. Vi trenger kunnskap om teknologi, smarte investeringer, venturekapital, hva som blir viktig i fremtiden og hvordan vi ønsker å forme den for å nå våre mål.

Norway Summit er en konferanse av betydelig karakter for de som er engasjert i krysningen mellom teknologi, økonomi og samfunn. Norway Summit er en brobygger mellom ulike innovasjons-miljø i verden.

Temaene foregående år har vært:

2016: Sustainable innovation economy, accelerating business diversity.
2017: Leading into the unknown: transformative technologies and their radical impact on business and society.
2018: The future of intelligence, the impact of artificial intelligence.
2019: The Summit of the Minds: Radical technologies’ impact on business and economy
2020: Green Economy – how new technology can accelerate the global goals
2021: Fit for a Green Future – Transforming the economy through technology
2022: The Next Move
2023: The Next Move

For mer informasjon se hjemmesiden til Norway Summit

Kenneth Rogoff at the Norway Summit conference in 2022