Norge søker ikke sjakk VM i 2020

Tilbake

Pressemelding fra Altibox Norway Chess
ved Kjell Madland og Benedicte Westre Skog
27. juni, 2019.

 

Vi ble i mars valgt av Norges Sjakkforbund som Norge sin kandidat til å arrangere VM i sjakk i 2020. Forut for det enstemmige valget i Norges Sjakkforbund, var det en åpen og transparent prosess mellom flere byer i Norge for å finne den søkeren som best var i stand til å gå videre med en VM søknad. Norges Sjakkforbund har arbeidet aktivt i flere år for å sikre åpenhet og transparens og har presset FIDE hardt på det samme.

Vi har i etterkant av denne beslutningen blitt gjort oppmerksom på at Magnus Carlsen har ytret at han ikke ønsker å spille VM i Norge i 2020 ettersom han mener at presset er for stort på hjemmebane. Carlsen ber oss om å ikke søke.

Vi har jobbet hardt for å sikre et VM arrangement verden ikke har sett før, på alle mulige positive måter, spesielt for spillerne. Det internasjonale sjakkforbundet har ved flere anledninger uttalt at vi er meget sterke søkere til et VM.

Med de ytringene som nå er kommet fra Carlsen ser vi ikke lenger muligheten/vitsen til å fortsette prosessen med å få VM i sjakk til Norge i 2020. Det blir umulig for oss som arrangør å jobbe for å få det til, når det er så mye usikkerhet rundt om Verdensmesteren i det hele tatt kommer til å spille i Norge.

”Vi er veldig skuffet over utfallet av denne saken. Regionen har stått samlet bak dette initiativet og jobbet iherdig for å få et Sjakk VM realisert i Stavanger. Vi er imponert over den profesjonelle og ryddige innsatsen fra Altibox Norway Chess og er stolte av det en har bygget opp i vår region”, sier Stavanger ordfører Christine Sagen Helgø og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Vi har jobbet hardt siden høsten 2018 for å få VM i sjakk i Norge i 2020 og er nå helt i innspurten av prosessen. Vi har klart å hente til sammen nærmere 30 millioner kroner fra det private sponsormarkedet og offentlige midler fra Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Vi har også kommet langt i prosessen om statlig støtte og venter bare på endelig avklaring fra departementet. Vi er så godt som ferdige med søknaden til FIDE, Verdens Sjakkforbund, og venter bare på positivt svar fra departementet for å være økonomisk i mål for å sende søknaden. Vi har hatt god dialog med offentlige myndigheter og FIDE har gitt oss meget gode tilbakemeldinger på den prosessen vi er i gang med.

Vi ønsker å takke bedriftene og offentlig sektor, som har hatt ønske om å bidra til å skape et fantastisk VM arrangement i Norge. Lokale topp-politikere har vist oss enormt mye støtte, mye på grunn av at vi har bevist over flere år at vi er en meget seriøs aktør som viser gode resultater. Det største målet vårt var å sikre et høyst profesjonelt arrangement med optimale spilleforhold. Vi ønsket videre å bruke den entusiasmen og oppmerksomheten som følger med VM til å skape solide, positive ringvirkninger for norsk bredde sjakk, spesielt for barn og unge, og for sjakk på verdensbasis. Vi ønsket å bruke den unike ekspertisen vi har til å bygge et enda sterkere grunnlag for Altibox Norway Chess, -turneringen som er høyst respektert i verdens sjakkmiljø. Gjennom den årlige turneringen har vi høye ambisjoner til å bidra til noe som er positivt for samfunnet langt utover oss selv. Det er fantastisk mye positivt som er skapt i løpet av de syv siste årene vi har jobbet med dette, for det meste på frivillig basis.

Vi velger nå å avslutte VM prosessen og vil igjen understreke vår takknemlighet ovenfor de sponsorene og politikerne som har sagt ja til å gi økonomisk støtte til et VM arrangement i 2020. Vi håper at næringslivet og politikere vil fortsette å bidra til Altibox Norway Chess turneringen, en viktig aktør i sjakk-Norge og i sjakk på verdensbasis.